Privacyverklaring

ChemRADE Software BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
ChemRADE Software BV
Toernooiveld 100
6525 EC Nijmegen
www.chemrade.nl

Voor vragen en/of opmerking betreffende de privacyverklaring zijn we te bereiken via info@chemrade.nl

Op basis van welke grondslag we gegevens verwerken

Wanneer u onze website bezoekt, bent u niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. ChemRADE Software BV verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij beperken het verzamelen enkel tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten. Hierbij verwerken we uw gegevens op basis van de volgende doelen:

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen, diensten en informatie betreffende uw account bij u af te kunnen leveren
 • Om sollicitaties te kunnen verwerken
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichten

Persoonsgegevens die wij verwerken

ChemRADE Software BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens bedrijf
 • Betaalgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • CV en Motivatiebrief
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in gesprek, in correspondentie en telefonisch

Delen met derden

ChemRADE Software BV verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We sluiten een verwerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht. Zo zorgen we voor een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. ChemRADE Software BV blijft verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Op www.chemrade.nl worden functionele en analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook gebruiken we analytische cookies van Google Analytics. Hiermee analyseren we het gedrag dat bezoekers vertonen op www.chemrade.nl. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze website te optimaliseren. Alle informatie die we verzamelen via Google Analytics wordt geanonimiseerd en is dus niet terug te herleiden op u als persoon.

U kunt zich volledig afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt doen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken op te vragen in een digitaal standaardformaat.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraagbaarheid sturen naar info@chemrade.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om uw identiteit te bewijzen. Dit kunt u doen door een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. ChemRADE BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:
Telefoonnummer: 024-3528840
Postadres: Toernooiveld 100, 6525 EC, Nijmegen

U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

ChemRADE Software BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@chemrade.nl.

Links naar andere websites

Onze website kan (hyper)links bevatten. Wanneer u hierop klikt verlaat u www.chemrade.nl en gaat u naar een andere website. ChemRADE Software BV heeft geen zeggenschap over de websites van derden. Deze privacyverklaring is daarop dan ook niet van toepassing. ChemRADE Software BV is niet verantwoordelijk voor de werking of inhoud van websites van derden.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld op 29 mei 2018 en kan worden gewijzigd op basis van interne veranderingen of nieuwe wetgevingen. Raadpleeg deze pagina voor de meest recente versie.