Chemrade risk management staat voor:


  1. Grip op gezondheidsrisico’s
    Door een up- to-date register gevaarlijke stoffen, inclusief de mogelijkheid grenswaarden af te leiden en automatische risicobeoordeling met gevalideerde rekenmodellen (Stoffenmanager model en ECETOC-TRA Worker model).

  2. Heldere communicatie naar medewerkers
    Door eenduidige werkplekinstructiekaarten (WIKs) specifiek afgestemd op de situatie van de medewerker. Beschikbaar op PC, mobile en tablet via Chemrade Cloud.

  3. Compliant met wetgeving
    Door het doorlopen van het 4-stappenplan van de Nederlandse Arbeidsinspectie (Arbowet) en te voldoen aan Europese REACH-verplichtingen (use compliance checks). 

 

 

Chemrade kent géén beperkingen

Het Chemrade platform is bedoeld voor een volledige en efficiënte registratie van gevaarlijke stoffen en (CMR-) producten. Dankzij de Chemrade Stoffendatabase bespaart u niet alleen tijd bij het opstellen van het register gevaarlijke stoffen, maar ook bij het beheren hiervan. Chemrade biedt ook diverse (standaard) koppelingen met bestaande EHS systemen voor eenvoudige import van bestaande gegevens. Vervolgens kan met Chemrade een geautomatiseerde risicobeoordeling voor blootstelling ten gevolge van werkzaamheden met deze stoffen worden uitgevoerd met gevalideerde modellen, conform de heersende wet- en regelgeving (4-stappenplan Arbo en REACH). Ook de gecombineerde blootstelling kan in kaart worden gebracht. Tenslotte maakt u eenvoudig risk-based Werkplekinstructiekaarten (WIK) op basis van gevaarsinformatie van het VIB/SDS én informatie over uw eigen werkzaamheden. Beide kunnen via een digitale omgeving worden gedeeld met uw collega’s op de werkplek. Een licentie op Chemrade kent géén beperkingen in het aantal stoffen, producten, beoordelingen en gebruikers. Kosteloze helpdesk en trainingen. Dus geen onverwachte meerkosten.

 


Met het integreren van de slimme Chemrade software in onze andere EHS software middels de ChemRADE API hebben we een belangrijke doelstelling eindelijk gehaald. Hetzelfde systeem binnen al onze vestigingen, wereldwijd, helemaal afgestemd op de verschillende uitdagingen waar we mee te maken hebben zoals taal, regelgeving en verschillende werkvelden. Het was een grote stap, maar we hadden dit veel eerder moeten doen. Wij kunnen ons niet meer voorstellen hoe het zonder was.
Global EHS Manager
Multinational in de petrochemie
Wij werken in een sector met een groot scala aan gevaarlijke stoffen, het minste wat we als werkgever kunnen doen is zo goed mogelijk voor onze medewerkers zorgen door risico’s te beperken en iedereen goed te informeren over hoe te handelen. Sinds wij met Chemrade werken, krijg ik alleen maar positieve berichten terug van mijn mensen.
Manager Corporate Affairs
Multi nationale onderneming in Food & Agro
Je merkt in de software en in de service van Chemrade duidelijk dat er professionele ervaringsdeskundigen achter zitten. Dat was precies wat we nodig hadden. Chemrade heeft ons door het hele proces goed weten te ontzorgen en heel praktisch meegedacht, precies wat we nodig hadden voordat we konden gaan uitbreiden
Site manager
Fine Chemicals