Tier 1 en higher tier modellen voor risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen: Wat is het verschil?

Blog   16-08-2022

Voor veel bedrijven is het onduidelijk welke modellen en methoden bestaan voor de risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen, en hoe deze modellen van elkaar verschillen. Elk model hanteert verschillende input waardes en contextuele data om de impact op de gezondheid van medewerkers te voorspellen. Wij begrijpen dat bedrijven door de bomen het bos niet meer zien en helpen dit graag uit de weg. In deze blog van een reeks besteden we aandacht aan het verschil tussen tier 1 modellen en higher tier methodieken.

‘’Tiered’’ benadering van blootstelling

Voor de risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen wordt vaak de zogenaamde Tiered Approach gehanteerd: een methode waarbij blootstelling systematisch wordt beoordeeld van relatief eenvoudige naar complexere modellen en tools [1]. Onder andere geaccepteerd onder de REACH verordening, definieert deze methodiek tier 1, 2 en 3 tools. Onzekerheid over de gevaren van bepaalde blootstelling worden gereduceerd naar mate je naar een hogere tier beweegt. Voordelen van een tiered approach zijn kortere beoordelingcylci en een kosten-efficiënte benadering van de risicobeoordeling. Het uiteindelijke doel is het genereren van een onderbouwd blootstellingsscenario waarbij (gevaarlijke) stoffen op een veilige en gezonde manier worden gebruikt.

Tier 1 en Higher Tier modellen voor beoordeling van gevaarlijke stoffen

Toepassing van Tiered Approach voor risicobeoordeling (aangepast van Tischer et al. (2017))

Tier 1 versus higher tier

Tier 1 modellen en higher tier (2 en 3) beoordelingsmethodieken worden vaak onderscheiden op basis van mate van onzekerheid en mate van conservatisme. Waar tier 1 modellen voornamelijk een screening functie hebben, zijn higher tier tools meer geavanceerd en resulteren in een nauwkeurigere en minder onzekere schatting van de blootstelling. Higher tier benaderingen leveren een realistische risicoratio (RR) op en overstijgen daarbij de conservatieve schatting van tier 1 modellen. We zullen kort aandacht besteden aan de voornaamste eigenschappen, voor- en nadelen van de verschillende tiers.

 

Een tier 1 schattingsmodel is relatief eenvoudig, makkelijk in gebruik en heeft een breed toepassingsgebied. Ze worden vaak omschreven als screening tools, omdat de modellen ideaal zijn om snel onderscheid te maken tussen situaties die een risico voor de gezondheid kunnen vormen en situaties die dat niet doen. De modellen zijn daarom uitstekend voor prioritering van gevaarlijke stoffen en risico’s. Tier 1 modellen zijn conservatief wat betekent dat de blootstellingsschatting vaak overschat wordt. Indien de RR in de buurt van of boven 1 wordt geschat, moeten additionele beoordelingen worden uitgevoerd met behulp van een higher tier tool. Voorbeelden van tier 1 modellen zijn ECETOC-Tra, EMKG Expo tool en MEASE.

 

Higher tier beoordelingsmethodieken zijn complexer en accurater. Ze nemen in het algemeen veel onzekerheid weg over de schatting van blootstellingconcentratie in tegenstelling tot tier 1 modellen. Omdat higher tier benaderingen inclusief modellen meer geavanceerd zijn, vereisen ze gedetailleerde en locatie-specifieke input. Meer input en contextuele data resulteert in een realistischere bloostellingsschatting. De nadelen zijn echter dat higher tier modellen vaak specialistische expertise van een arbeidshygiënist vereisen, en meer tijd en middelen kosten. Als een blootstellingsscenario resulteert in een RR hoger dan 1, worden site-specifieke metingen aanbevolen. Voorbeelden van higher tier modellen zijn: de Advanced REACH Tool (ART) en het Stoffenmanager exposure model.

Tiered benadering in Chemrade

In het Chemrade platform zijn zowel het ECETOC-Tra (tier 1) als het Stoffenmanager exposure model (higher tier) ingebouwd. De combinatie van modellen faciliteert een tiered approach voor de risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen in één software platform. Wanneer met het higher tier model alsnog risico’s worden geïdentificeerd, kunnen Chemrade consultants en partners helpen met het uitvoeren van locatie-specifieke metingen.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over onze software en diensten.

Voor meer informatie over de verschillen tools, raadpleeg ‘’Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment’’ van ECHA.

 

[1] Tischer et al. (2017) Evaluation of Tier One Exposure Assessment Models (ETEAM): Project Overview and Methods. Annals of Work Exposures and Health61, 911-920