Masterclass 4b. Exposure modelling: Stoffenmanager exposure model

Masterclass   23 mei 2024

Het Stoffenmanager exposure model is ontwikkeld in Nederland door TNO and ArboUnie. Het model geeft een schatting van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen door inademing. Deze masterclass laat zien hoe het Stoffenmanager model is opgebouwd (algoritme), wat de beperkingen zijn en hoe je het model efficiënt kunt inzetten voor risicobeoordelingen in jouw bedrijf. Tevens worden meest recent resultaten van validatiestudies getoond. 

 

Deze masterclass is de vijfde van de Chemrade Masterclasses Chemical Risk Assessment, speciaal ontwikkeld voor klanten, partners en goede werkrelaties van Chemrade die hun kennis over Chemical Risk Assessment willen verdiepen en actualiseren. Aan de masterclass zijn geen kosten verbonden. Elke masterclass kan ook apart worden gevolgd. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. De masterclasses worden zowel in het Nederlands als Engels gegeven. Dr. Joost van Rooij, Chief Science Officer (PhD, geregistreerd toxicoloog en senior occupational hygienist) staat garant voor de inhoud van de masterclasses. 

 

Datum en aanmelden

Deze masterclass wordt gegeven op woensdag 23 mei 13:00 tot 14:00 CEST. U ontvangt voorafgaand een link en toegangscode, waarmee u deze masterclass online kunt volgen.

Voor Engelstalige collega’s wordt dit webinar op dezelfde dag eveneens in het Engels gehouden. Meld je hier aan.