Nieuwe product functionaliteit: Automatische herkenning en notificatie van foutieve CAS-nummers

Nieuws   25-09-2022

Bij Chemrade Software streven we continu naar het verbeteren van ons platform zodat gebruikers de applicatie als prettig en betrouwbaar ervaren. Zo hebben we afgelopen tijd gewerkt aan de automatische herkenning van foutieve CAS-nummers in het systeem.

 

Chemische componenten worden op verschillende manieren beschreven, waaronder op basis van molecuulformules, chemische structuren, en algemene en systematische handelsnamen. Dit kan leiden tot onduidelijkheid, verwarring en in sommige gevallen naar veiligheidsproblemen. Om deze reden krijgt elke chemische component een uniek CAS-nummer toegewezen. Chemicaliën en haar CAS-nummers staan centraal geregistreerd in de CAS Registry®. Vanuit inventarisatie- en veiligheidsoogpunt is het CAS-nummer een waardevol hulpmiddel dat gebruikers snel betrouwbare en nauwkeurige informatie geeft over de chemicaliën die ze in hun bezit hebben. Het is daarom belangrijk om foutieve CAS-nummers te voorkomen.

Foutief CAS nummer 111865323133

Met de nieuwe product functionaliteit in Chemrade worden ongeldige CAS-nummers op tijd en automatisch herkend. Gebruikers ontvangen vervolgens een notificatie dat hen waarschuwt en in staat stelt het juiste CAS-nummer te verbinden aan de chemische component. Hierdoor wordt de juiste informatie, zoals fysisch-chemische eigenschappen van de component, geregistreerd in Chemrade. Op deze manier bieden we onze gebruikers een feilloze en onbezorgde ervaring met hun chemische risicobeoordeling, en worden medewerkers op de werkvloer verzekerd van een veilige en gezonde werkomgeving.