Sensibiliserende stoffen & Chemrade

Blog   01-11-2022

Naast CMR-stoffen wordt steeds vaker aandacht besteedt aan sensibiliserende stoffen op de werkvloer. Ook vanuit inspectie krijgen bedrijven regelmatig de vraag hoe blootstelling aan sensibiliserende stoffen wordt beheerst. In deze blog vertellen we meer over sensibiliserende stoffen en de toepassing van Chemrade om te voldoen aan wet- en regelgeving.

 

Sensibiliserende stoffen

Sensibiliserende stoffen worden ook wel allergenen genoemd en zijn stoffen die - bij blootstelling - een overgevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken via het afweersysteem. Isocyanaten, epoxyharsen en de welbekende graspollen zijn voorbeelden van sensibiliserende stoffen en komen praktisch in elke branche voor. Bij blootstelling via inademing en/of contact met de huid treedt het afweersysteem in werking en vindt er een allergische reactie plaats. Dit uit zich in ontstekingsreacties die kunnen resulteren in chronische effecten zoals allergisch eczeem, astma of COPD.

 

Sensibiliserende stoffen zijn te herkennen aan de volgende H-zinnen:

  • H317: ‘’kan een allergische reactie veroorzaken’’
  • H334: ‘’kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken’’
  • EUH208: "Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken."

 

Chemrade & sensibiliserende stoffen

Met Chemrade is het mogelijk om overzicht te houden op de sensibiliserende stoffen op de werkvloer en accurate beheersmaatregelen te treffen. Volg hiervoor het volgende actieplan:

 

1. Registratie

Stoffen worden geregistreerd aan de hand van het SDS waarin sensibiliserende stoffen worden gekenmerkt met H334, H317 of EUH208. Stoffen uit de Chemrade Stoffendatabase zijn automatisch geregistreerd met de juiste H-zinnen.

 

2. Blootstellingsbeoordeling

Sommige sensibiliserende stoffen hebben een wettelijke grenswaarde. Geabonneerde stoffen uit de Stoffendatabase zijn voorzien van de grenswaarde volgens Nederlandse wetgeving. Afhankelijk van de werkplek en activiteit worden deze stoffen vervolgens beoordeeld met zowel het ECETOC-Tra model en Stoffenmanager exposure model. Het ECETOC-Tra model neemt naast blootstelling aan inhalatie ook de impact op huid mee. 

Beheersing Sensibiliserende Stoffen 111861158878

3. Beheersmaatregelen

Bij onvoldoende beheersing, is de werkgever verplicht om beheersmaatregelen te nemen volgens het stappenplan. In Chemrade kan de impact van verschillende beheersmaatregelen gesimuleerd worden waarna de meest ideale maatregel kan worden geïmplementeerd. Voor onbeheerste allergenen wordt aanbevolen om een goed afzuiging en ventilatie te plaatsen en circulatie van verontreinigde lucht te voorkomen.

 

4. Overzicht en rapportage

Misschien wel het belangrijkste is een helder en alomvattend overzicht van de sensibiliserende stoffen in het bedrijf en de impact en beheersmaatregelen bij blootstelling. Met de rapportage functie van Chemrade exporteer je in een handomdraai alle geregistreerde stoffen en producten naar een Excel overzicht. Voorzie het Excel bestand vervolgens van filters en filter op de H-zinnen (H317 en H334) en EUH208. Het resultaat is een eenvoudig overzicht van alle sensibiliserende stoffen inclusief blootstellingsbeoordeling en maatregelen.

 

Kortom, sensibiliserende stoffen kunnen bij blootstelling risico’s met zich meebrengen voor uw werknemers en zijn daarom belangrijk om te beheersen. Chemrade stelt u in staat om gemakkelijk een overzicht te creëren van sensibiliserende stoffen, risico’s en beheersmaatregelen op een manier die medewerkers, directie en inspectie tevredenstelt.

 

Wilt u meer weten over Chemrade? Vraag vrijblijvend een demo aan.

Demo aanvragen

Stuur ons een bericht

Vul onderstaande velden in en wij reageren zo snel mogelijk.


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor uw bericht. Wij reageren zo snel mogelijk!

 

Het Chemrade Team