Masterclass 5a. Exposure measurements: Chemicals in work atmosphere (air)

Masterclass   6 juni 2024

Als modelschattingen niet voldoende duidelijkheid verschaffen over de risico’s, dan bieden blootstellingsmetingen uitkomst. Deze masterclass gaat over het meten van gevaarlijke stoffen in de werkatmosfeer. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: opstellen meetplan (welke meetmethode, aantal metingen, kwaliteitsborging), kosten van metingen, keuze van laboratorium, uitvoering en rapportage. U krijgt volop praktische tips, handige formats en voorbeelden uit de praktijk.

 

Deze masterclass is de zevende van de Chemrade Masterclasses Chemical Risk Assessment, speciaal ontwikkeld voor klanten, partners en goede werkrelaties van Chemrade die hun kennis over Chemical Risk Assessment willen verdiepen en actualiseren. Aan de masterclasss zijn geen kosten verbonden . Elke masterclass kan ook apart worden gevolgd. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. De masterclasses worden zowel in het Nederlands als Engels gegeven. Dr. Joost van Rooij, Chief Science Officer (PhD, geregistreerd toxicoloog en senior occupational hygienist) staat garant voor de inhoud van de masterclasses. 

 

Datum en aanmelden

Deze masterclass wordt gegeven op donderdag 6 juni van 13:00 tot 14:00 CEST. U ontvangt voorafgaand een link en toegangscode, waarmee u deze masterclass online kunt volgen.

Voor Engelstalige collega’s wordt dit webinar op dezelfde dag eveneens in het Engels gehouden. Meld je hier aan.