Masterclass 6. Compliance testing, Periodic monitoring and Statistics

Masterclass   12 september 2024

Voor een bedrijf is het van groot belang om te weten of de gemeten blootstelling aan een gevaarlijke stof voldoet aan de grenswaarde voor de werkplek. De Europese richtlijn EN-689 schrijft voor dat voor deze compliance check een statistische test wordt gebruikt. Onderwerpen die aan bod komen in deze masterclass zijn o.a.: validatie van meetresultaten, toetsing aan grenswaarde bij zowel kleine als grote meetset, berekenen van kans op normoverschrijding (95 percentiel en 70% betrouwbaarheidsgrens), en het bepalen van het tijdsinterval voor periodieke metingen. U krijgt een handige gratis Excel-tool voor statistische tests, praktische tips en voorbeelden uit de praktijk.

 

Deze masterclass is de tiende van de Chemrade Masterclasses Chemical Risk Assessment, speciaal ontwikkeld voor klanten, partners en goede werkrelaties van Chemrade die hun kennis over Chemical Risk Assessment willen verdiepen en actualiseren.Aan de masterclass zijn geen kosten verbonden . Elke masterclass kan ook apart worden gevolgd. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. De masterclasses worden zowel in het Nederlands als Engels gegeven. Dr. Joost van Rooij, Chief Science Officer (PhD, geregistreerd toxicoloog en senior occupational hygienist) staat garant voor de inhoud van de masterclasses. 

 

Datum en aanmelden

Deze masterclass wordt gegeven op donderdag 12 september van 13:00 tot 14:00 CEST. U ontvangt voorafgaand een link en toegangscode, waarmee u deze masterclass online kunt volgen.

Voor Engelstalige collega’s wordt dit webinar op dezelfde dag eveneens in het Engels gehouden. Meld je hier aan.