Nieuwe regels diisocyanaten

Nieuws   19-04-2023

Vanaf 24 augustus 2023 gelden er nieuwe regels met betrekking tot werken met diisocyanaten. Diisocyanaten zijn stoffen die onder andere gebruikt worden in lijmen en coatings, en voor het maken van PUR. Overmatige inademing van diisocyanaten kan ernstige allergieën zoals astma veroorzaken. Eenmaal allergisch, krijg je last bij iedere blootstelling, zelfs als het gaat om kleine hoeveelheden. Om gezondheidscomplicaties door het werken met diisocyanaten te voorkomen, is er een restrictie opgesteld in de Europese chemicaliënwetgeving REACH. Concreet houden de nieuwe regels het volgende in:

 

  • Producten die diisocyanaten bevatten mogen alleen gebruikt worden als het gewichtspercentage van alle diisocyanaten in het product samen minder is dan 0,1%.
  • Producten met meer dan 0,1% diisocyanaten mogen alleen gebruikt worden als de gebruikers een opleiding hebben gevolgd (en succesvol afgerond) over het veilige gebruik van diisocyanaten.
  • De opleiding moet gegeven worden door iemand met voldoende kennis van arbeidshygiëne en bij voorkeur ook van werken met diisocyanaten.
  • Afhankelijk van de toepassing van het diisocyanaatbevattende product, moet de opleiding een aantal onderwerpen bevatten, waaronder de kenmerken van diisocyanaten, de risico's die je loopt door met diisocyanaten te werken, en hoe je veilig met diisocyanaten kunt werken.
  • De opleiding moet iedere vijf jaar herhaald worden en de gebruiker moet kunnen aantonen dat hij deze opleiding succesvol heeft afgerond.

 

Diisocyanaten delen helaas geen gevarenclassificatie (H-zin) of labelling en zijn om deze reden lastig te herkennen. Wel is er een overzichtelijke lijst van diisocyanaten te vinden bij ECHA, waarmee je deze eenvoudig kunt identificeren.

 

De nieuwe regels m.b.t. diisocyanaten zijn van toepassing op iedereen die beroepsmatig met diisocyanaten werkt, waaronder ZZP’ers. Is de nieuwe regeling op jouw van toepassing? Bij onze partner Kader kunt u terecht voor een opleiding ‘veilig werken met diisocyanaten’. Zij zijn gecertificeerd door het ISOPA / ALIPA. Voor meer informatie en aanmelding, zie deze website.